Inschrijven

Praktisch

Locatie Waar inschrijven?
Sint-Niklaas Onthaal hoofdschool
Kruibeke Filiaal O.C. De Brouwerij
Sint-Gillis-Waas Filiaal Blokstraat
Stekene Filiaal Stekene

 

INSCHRIJVINGSBEDRAGEN 2016-2017

 

Normaal

(tot en met 30/9)

Verhoogd tarief

(vanaf 01/11: + 20%)

Vanaf 1/2

(-50%)

 

geboren in 2010 t.e.m. 1999 (< dan 18 jaar)

63 EUR

76 EUR

32 EUR

geboren in 2010 t.e.m. 1999 (< dan 18 jaar) (verminderd bedrag)

41 EUR

50 EUR

21 EUR

met attest vrijtetijdsparticipatie (< dan 18 jaar) (enkel uit Sint-Niklaas of deelgemeenten)

12 EUR

   

 NIEUW: geboren  in 1998 t.e.m. 1992 (≥ 18 jaar en < 25 jaar)

126 EUR

152 EUR

63 EUR

geboren in 1991 of vroeger (≥ dan 25 jaar)

301 EUR

362 EUR

151 EUR

geboren in 1991 of vroeger (≥ dan 25 jaar) (verminderd bedrag)

126 EUR

152 EUR

63 EUR

met attest vrijetijdsparticipatie (≥ 18 jaar) (enkel uit Sint-Niklaas of deelgemeenten)

60 EUR

   

Wie kan er genieten van vermindering?

 

Uitkeringsgerechtigde volledig werklozen of ermee gelijkgesteld en/of personen ten laste daarvan

attest RVA of VDAB van de maand september met evt. gezinssamenstelling personen ten laste (geen attesten van vakbonden)

Werklozen in wachttijd of personen ten laste daarvan

Leefloontrekkers of personen ten laste daarvan

attest OCMW of het CPAS van de maand september

Gepensioneerden met een “inkomensgarantie voor ouderen”
  

attest OCMW van de maand september die attesteren  dat de “oudere”
een inkomensgarantie of rentebijslag heeft

Personen of gezinnen met een beperkt inkomen
 

 

 

 

 

speciaal OCMW attest (vrijetijdsparticipatie/vrijetijdspas) + evt. ander attest

Kansenpas:

http://www.sint-niklaas.be/leven-welzijn/samenleving/gelijke-kansen/personen-in-armoede/kansenpas

 

Kinderen/jongeren <18j. met een handicap van tenminste 4 punten op zelfredzaamheid of volwassenen ≥25j. met een ‘inkomen vervangende tegemoetkoming’ of ‘integratietegemoetkoming’ of personen ten laste daarvan

attest erkenning als gehandicapte en bewijs van vergoeding door FOD Sociale Zekerheid van de maand september (geen attesten mutualiteit)
 
 

Residenten in gezinsvervangend tehuis of MPI

attest van de instelling van de maand september

Statuut erkend politiek vluchtelingen of personen ten laste daarvan
 

paspoort waarop dit vermeld staat of verklaring van gemeentebestuur waar men ingeschreven is (officieel attest)

Studenten tussen 18 en 24 jaar

Geen attest meer nodig (op basis van identiteitskaart)

Minder dan 18 jaar op 31/12 van het lopende schooljaar en ander gezinslid betaalde reeds binnen het DKO

kopie betalingsbewijs van ander gezinslid (behorend tot dezelfde leefeenheid met hoofdverblijfplaats op hetzelfde adres)

Minder dan 18 jaar op 31/12 van het lopende schooljaar en nog een andere studierichting volgend binnen het DKO

kopie betalingsbewijs in de andere studierichting
 

Opleidingscheques: leerlingen die laag- of middengeschoold zijn kunnen enkel cheques aanvragen voor de optie toegepaste grafiek of in het kader van loopbaanbegeleiding voor alle opties. Leerlingen die hooggeschoold zijn kunnen in het kader van loopbaanbegeleiding cheques aanvragen voor alle opties. (maximaal voor 250 euro opleidingscheques en deze mogen binnengebracht worden .t.e.m. zaterdag 29 oktober 2016).

Wanneer inschrijven?

In Sint-Niklaas: 

 • Online: 

 • Vanaf zaterdag 25 juni om 14u00 via OIP 

 • In de hoofdschool (Boonhemstraat 1, 9100 Sint-Niklaas): 

Opendeurdagen: 

 • zaterdag 2en zondag 26 juni 2016: 14u00-17u30 

Na de opendeurdag:  

 • maandag 27 juni t.e.m. woensdag 29 juni 2016: 13u30-16u00 en 18u30-20u00

 • donderdag 30 juni: 13u30-16u00

 • maandag 22 augustus t.e.m. woensdag 31 augustus 2016: elke dag van 13u30 tot 17u00, behalve vrijdag en zondag  

 • Vanaf donderdag 1 september tot en met donderdag 30 september 2016: tijdens de gewone openingsuren van het onthaal  

 

Kruibeke 
Info op het nummer 03/740 027 (Kristof De Witte) 

 • Online: 

 • Vanaf zaterdag 25 juni om 14u00 via OIP 

 • In gemeentehuis (O.L.Vrouwplein 18, 9150 Kruibeke): 

 • dinsdag 28 juni 2016: 15u30-19u00 

 • dinsdag 30 augustus 2016: 15u30-19u00 

 • vanaf 7 september 2016 alle dinsdagen van 15u30-19u00 

 

Sint-Gillis-Waas 
Info op het nummer 03/727 17 11 (Steffie Collier) 

 • Online: 

 • Vanaf zaterdag 25 juni om 14u00 via OIP 

 • In gemeentehuis ( Burgemeester Omer De Meyplein 1, 9170 Sint-Gillis-Waas): 

 • vanaf maandag 22 augustus 2016 

 

Stekene 
Info op het nummer 03/790 03 56 (Wendy Van Hoye) 

 • Online: 

 • Vanaf zaterdag 25 juni om 14u00 via OIP 

 • In gemeentehuis (Burgerzaken Stadionstraat 2, 919Stekene): 

 • dinsdag 23 augustus 2016: 8u45-12u00 

 • woensdag 24 augustus 2016: 8u45-12u00 en 13u30-16u30 

 • zaterdag 27 augustus 2016: 9u00-12u00 

 • dinsdag 30 augustus 2016: 8u45-12u00 

 • woensdag 31 augustus 2016: 8u45-12u00 en 13u30-16u30 

 • zaterdag 3 september 2016: 9u00-12u00 

 • dinsdag 6 september 2016: 8u45-12u00 

 • woensdag 7 september 2016: 8u45-12u00 en 13u30-16u30 

 • zaterdag 10 september 2016: 9u00-12u00 

 • dinsdag 13 september 2016: 8u45-12u00 

 • woensdag 14 september 2016: 8u45-12u00 en 13u30-16u30 

 • dinsdag 20 september 2016: 8u45-12u00 

 • woensdag 21 september 2016: 8u45-12u00 en 13u30-16u30 

 • dinsdag 27 september 2016: 8u45-12u00 

 • woensdag 28 september 2016: 8u45-12u00 en 13u30-16u30