Vrije grafiek

In de afdeling vrije grafiek staat het manueel werken met grafische technieken centraal. De lessen worden opgebouwd vanuit praktijkgerichte workshops. Je vertrekt van gekende grafische technieken en evolueert naar actuele grafische alternatieven. De bedoeling is zoveel mogelijk te leren werken met milieuvriendelijke producten. Al experimenterend ontdek je een methode om je eigen beeldtaal te ontwikkelen en te verfijnen. Je wordt begeleid in uw zoektocht naar de authentieke creativiteit die in ieder van ons leeft.

Locatie: 

Sint-Niklaas

Uurrooster: 

Leraars: 

Hilde Van der Beken en Frida Van de Winkel